Beste Relaties

Via deze weg wensen wij u succesvolle zaken en een goede gezondheid toe namens het gehele Creusen 2.0  BV team.

In 2021/22 zijn de prijzen doorgetrokken vanuit prijslijst 2020 zonder enige aanpassingen. Onze loyale klanten weten dat de prijzen van de machines in sommige gevallen reeds 25 jaar niet meer aangepast zijn (DS7150TS bijvoorbeeld). Helaas worden wij door de situatie in de markt gedwongen dat nu wel te doen.

Transport- en energieprijzen rijzen de pan uit en de oplopende vraag naar voor ons essentiële grondstoffen en onderdelen,  drijven deze grondstofprijs naar ongekende hoogtes. Wij hebben een  dergelijke situatie aan tekorten op alles nog niet eerder meegemaakt.

Vraag en aanbod bepalen ook in dit geval de prijzen 2023 en derhalve rest ons niets anders dan een gedeelte daarvan aan u als relatie en eindgebruiker door te belasten. Wij rekenen op uw begrip hiervoor.

Wat de zaak verder gecompliceerd maakt maar ook kansen biedt,  is dat wij aan de vooravond staan van de introductie en innovatie van  nieuwe machines en aandrijfsystemen, welke opgenomen worden in de diverse productgroepen.

Creusen werkt aan een innovatieslag en zal het kwaliteitsniveau blijven waarborgen zoals u dat gewend bent.  A-merk Machines en aandrijfsystemen met een hoge en betrouwbare levensduur.

U kunt er op rekenen dat wij als Creusen 2.0 BV alles in het werk stellen om u zo goed mogelijk te blijven beleveren. Wij streven naar een win –win – win situatie, optimalisatie , service en flexibiliteit.

Met vriendelijke groet,

Team Creusen 2.0 BV